Vi skalar upp SignMeNow och du kan vara med.

Investera i vår expansion

Signmenow är resultatet av insikter som vi har fått av att under nära 30 år ha hjälpt företag med försäljning och kundservice. Vi har genom vårt företag Online Sverige sedan 1993 arbetat med försäljnings- och kundserviceuppdrag åt företag i branscher som bank, försäkring, hushållsnära tjänster, retail, e-handel, energi, förlag, med flera. Våra kunder har riktat sitt erbjudande både mot B2B och B2C. Under 30 har mycket förändrats men några sanningar förstärks och utkristalliseras allt mer för oss:

  • Försäljning handlar inte bara om hit-rate eller försäljningsandel vid ett tillfälle. Verkligt värde av försäljning skapas av en kombination av affärsvärde och kundlojalitet.
  • Ju enklare det är att vara kund, ju nöjdare blir du. Ju nöjdare du är, desto lojalare blir du i din kundrelation.

Våra insikter är det som skapat Signmenow. Med Signmenow levereras ett verktyg som minskar friktionen av att bli och vara kund. Signmenow gör det enkelt för kundresan att påbörjas och bidrar till att den blir långvarig genom att ta hand om det nödvändiga såsom avtal, betalningar och avstämning av kundupplevelsen. Med Signmenow konverterar vi våra mångåriga insikter till ett verktyg som skapar nya värden genom ökad konvertering och friktionsfria kundresor oavsett var i världen kundmötena sker.

Meny