Leasing, försäkringar, elbolag, hantverkare, långivare, prenumerationer…

SignMeNow passar alla som säljer med avtal.

SignMeNow är en friktionsfri helhetslösning för dig som tecknar digitala avtal med dina kunder, vill erbjuda återkommande betalningar smidigt och följa upp dina kundrelationer med kundundersökningar. I ett enda smidigt flöde. Genom att göra just det kan SignMeNow öka konverteringen, höja kundupplevelsen och förlänga kundlivstiden.

Ett försäkrings­bolag

Försäkringsbolaget säljer saksakdeförsäkringar till privatkonsumentmarknaden i Sverige. Försäljningen sker genom partnerföretag till försäkringsbolagets kunder via telefon.

Med Signmenow har försäkringsbolagets försäljning av sakskadeförsäkringar fått en ökad lönsamhet:

  • Administrationskostnaderna i samband med nykundsteckning har minskat med nära 95 %.
  • Konverteringsgraden att bli betalande kunder har ökat kraftigt. 
  • Den genomsnittliga livslängden per kund har ökat avsevärt..

Genom Signmenow binds alla de delar som lägger grunden för en kundrelation ihop vilket ökar kundupplevelsen vilket i sin tur ökar försäljningen.

Lendo

Lendo förmedlar inte endast lån. Med en försäljningsavdelning bestående av ett tjugotal säljare erbjuds Lendos kunder genom uppsökande försäljning att teckna en så kallad låneskyddsförsäkring. Kunder som tackar ja till erbjudandet får av säljaren ett SMS eller e-postmeddelande vars medföljande länk presenterar med försäkringsavtalet och dess villkor. Genom att med en enkel knapptryckning bekräfta villkoren och avtalet tecknas försäkringen (vars belopp därefter påförs den befintliga låneavin).

Med Signmenow har låneskyddsförmedlingen hos Lendo effektiviseras och förbättras. Signmenow bidrar till ökade resultat genom fler konverterande kunder till en lägre administrativ kostnad.

Väster­bergslagens Energi – en del av Vattenfall

För lokala elnätsbolag som är en del av Vattenfall är det viktigt att följa direktiv och krav från den centrala organisationen. För Vattenfall är hållbarhet något som genomsyrar hela organisationen vilket inkluderar att ha nöjda kunder.

Västerbergslagens Energi använder Signmenow för att löpande mäta kundupplevelsen efter att kunden har haft kontakt med kundservice. Direkt efter avslutad kundkontakt skickas SMS ut med förfrågan hur kunden upplevde servicen man precis har fått. Västerbergslagens Energi kan i realtid se hur kundnöjdheten utvecklas för att jämföra både enskilda agenter som organisationen som helhet.

Signmenow levererar både ett betygsvärde för upplevd kundnöjdhet och fritextsvar från kunder. Kundens bedömning och uppfattning synliggörs vilket blir ett värdefullt material för utveckling av både organisation såväl som enskilda agenter.

Meny