Enkla digitala avtal för dina kunder?
Vi har lösningen.

SignMeNow hanterar skriftliga avtal i samband med försäljning på distans. Signmenow gör det möjligt för kunden att på ett tryggt och enkelt sätt kontrollera sina personuppgifter, läsa och bekräfta ett avtal digitalt som hen avser att ingå. Signmenow bygger på 25 års erfarenhet av distansförsäljning och kunskap om vikten av att få korrekt, relevant och lättillgänglig information för att kunna fatta rätt beslut vid köp på till exempel telefon.