Med Signmenow har bolagets försäljning av sakskade­försäkringar fått en ökad lönsamhet

Case: Ett försäkringsbolag

Försäkringsbolaget säljer saksakdeförsäkringar till privatkonsumentmarknaden i Sverige. Försäljningen sker genom partnerföretag till försäkringsbolaget vars kunder via telefon. 

Utmaning och utgångsläge

Vid försäljning av försäkringar finns tre utmaningar för alla försäkringsbolag. 

Den första utmaningen är att konvertera kunden från att tacka ja till försäkringen och att börja betala den. En försäkring börjar inte att gälla förrän premien är betald. Betalar inte försäkringstagaren premien är å ena sidan denne inte försäkrad. Försäkringsbolaget kan å andra sidan inte kräva betalning.

Den andra utmaningen är att behålla kunden som försäkringstagare. Så som flertalet andra branscher skapas god lönsamhet av att ha lojala kunder.

Den tredje utmaningen är den administration som en nyteckning av försäkring innebär. Försäkringstagaren ska enligt lag skriftligen förses med information om försäkringens omfattning, hur en skada ska rapporteras, vem som är försäkringsgivare, med mera.  

Innan Signmenow infördes saknades ett effektivt flöde för onboarding av nya kunder och kontinuerlig uppföljning av kundupplevelsen. Affärspotentialen kunde inte nyttjas fullt ut och därtill omgärdades kundhanteringen av höga administrativa kostnader.

Signmenow ökade försäkringsbolagets konvertering, förenklade administrationen och synliggjorde kundupplevelsen

Genom att införa Signmenow utvecklades förutsättningarna för att skapa en långvarig kundrelation. Så här går det till idag:

I samband med att en kund tackar ja till att teckna försäkring skickar Signmenow digitalt ut ett avtal på köpet som kunden bekräftar. Därigenom förankras köpet hos kunden. Med avtalet följer all den information som kunden ska förses med. Från att tidigare ha skickat ut fysiska brev skickas allt digitalt till kunden för en avsevärt lägre kostnad.

I samband med att kunden accepterar avtalet erbjuds kunden möjlighet att betala sin försäkringspremie via autogiro. Genom förifyllda kunduppgifter behöver kunden endast komplettera med sitt bankkonto varav cirka hälften av de nya kunderna väljer att göra. Med autogiroanslutna kunden gör försäkringsbolaget det enklare för kunden att vara kund även medför en ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet per kund. 

Kunder som kontaktar försäkringsbolagets konsumentkundservice ska mötas av en relevant, korrekt och effektiv service. Genom att använda Signmenow i realtid efter en kundservicekontakt svarar 40 % av de tillfrågade på frågan om hur de upplevde servicen. Därigenom synliggörs kundupplevelsen som på en konkurrensutsatt marknad är en av de viktigaste faktorerna för att behålla sina kunder.

Resultat

Med Signmenow har försäkringsbolagets försäljning av sakskadeförsäkringar fått en ökad lönsamhet:

  • Administrationskostnaderna i samband med nykundsteckning har minskat med nära 95 %.
  • Konverteringsgraden att bli betalande kunder har ökat kraftigt. 
  • Den genomsnittliga livslängden per kund har ökat avsevärt..

Genom Signmenow binds alla de delar som lägger grunden för en kundrelation ihop vilket ökar kundupplevelsen vilket i sin tur ökar försäljningen.

Meny